Het zijn onzekere tijden voor de bouw- en infrasector. De ontwikkelingen rondom corona maar ook het stikstofdossier zorgen ervoor dat niemand weet hoe onze sector zich precies zal ontwikkelen in de nabije toekomst. Toch zijn de cao-onderhandelingen weer gestart. De opgave voor de sector is groot en daarom is besloten om met elkaar te praten over een nieuwe arbeidsvoorwaarden cao. Tijdens de cao-onderhandelingen nemen de partijen de corona maatregelen in acht en wordt er onderhandeld met een beperkte werkgeversdelegatie.

De afgelopen periode hebben de cao-partijen veel werk verzet. Zo is er een leesbare cao gelanceerd, de zwaarwerkregeling voor bouwplaats werknemers geïntroduceerd en loopt er een onderzoek naar het draagvlak voor het tijdsspaarfonds.

Geen onnodige discussie

Hoe de economie zich ontwikkelt is niet duidelijk. Hetzelfde geldt voor het beleid van de overheid. Daarom zetten de werkgevers in op een wendbare cao die perspectief biedt voor werkgevers en werknemers met een looptijd van twee jaar. Ook is het belangrijk dat cao-partijen eerder gemaakte protocol-afspraken, zoals bijvoorbeeld het bevorderen van instroom en behoud van vakkrachten, nader uitwerken. Kort lopende cao’s stellen partijen niet in staat om de actiepunten uit de voorgaande cao uit te werken. Werkgevers roepen dan ook op om een cao te sluiten met een looptijd van minimaal 2 jaar.

Op 3 en 10 maart hebben partijen aan elkaar de voorstellen gepresenteerd. In het eerste overleg op 3 maart lag de nadruk op het bespreken van de FNV voorstellen.  Op woensdag 10 maart hebben werkgevers en werknemers verder gesproken over de cao Bouw & Infra en waren de voorstellen van CNV het onderwerp van gesprek.

Werkgevers zetten in op een cao met toekomstperspectief. Hoe de economie zich ontwikkelt is niet duidelijk. Hetzelfde geldt voor het beleid van de overheid. Daarom zetten de werkgevers in op een cao die perspectief biedt voor werkgevers en werknemers. Ook is het belangrijk dat cao-partijen, eerder gemaakte protocol-afspraken, zoals bijvoorbeeld het bevorderen van instroom en behoud van vakkrachten, nader uitwerken. Kort lopende cao’s stellen partijen niet in staat om de actiepunten uit de voorgaande cao uit te werken. Werkgevers roepen dan ook op om een cao te sluiten met een looptijd van minimaal 2 jaar.

De volgende onderhandelingsgesprekken vinden plaats op 22, 30 en 31 maart.