Rondom de nieuwe opbouwmethode die sinds 1 januari jl. van kracht is, heeft de VSB een nieuwe brochure samengesteld. Hierin wordt het nieuwe, veiligere opbouwen van rolsteigers per systeem gepresenteerd. De nieuwe brochure, die ook door ISZW  wordt gehanteerd,  kan hier op de website worden gedownload.