Veel ongevallen op de bouwplaats zijn te voorkomen door betere communicatie. Heldere en eenduidige communicatie is een uitdaging op een plek waar werknemers vaak last hebben van omgevingslawaai. Daarnaast is Nederlands allang niet meer de enige taal op de bouwplaats of projectlocatie. Ook wordt het bouwproces steeds complexer, waardoor steeds meer specialisten op dezelfde plek tegelijk aan het werk zijn. Bouwspraak is een universele ‘taal’ om de veiligheid in de bouw- en infrasector te vergroten.

Bezige bij Leo op de bouwplaats bedoelt het allemaal zo goed, maar de Bouwspraak-gebaren blijven toch echt een aandachtspunt voor Leo. Zeker als collega’s de gebaren wel correct uitvoeren en interpreteren gaat er nog weleens wat mis.  Wil je meelachen? Kijk dan snel naar dit nieuwe Bouwspraak filmpje en ontdek waarom ze Leo beter niet kunnen vragen voor de Tour de France volgend jaar.

Meer informatie? www.bouwspraak.nl