Bouwradius Training & Advies is als onderdeel van de scholingsstructuur steigerbouw door de VSB erkend als opleider voor de functies Monteur en 1e Monteur Steigerbouw.

De VSB kent de status van Erkende Opleider toe als er sprake is van een opleidingsorganisatie die gericht is op kwaliteit, cursusmateriaal heeft dat voldoet aan de vigerende eind- en toetstermen voor functies in de steigerbouw, en beschikt over kundige en ervaren trainers en cursuslocaties en -faciliteiten die zijn ingericht op het realiseren van de leerdoelen. Na toetsing bleek Bouwradius Training & Advies aan al deze voorwaarden te voldoen. Het  bedrijf kon dan ook worden voorgedragen als VSB Erkend Opleider. Erkende opleiders verplichten zich tot periodieke controletoetsen met als doel de voortdurende geschiktheid als Erkende Opleider te garanderen. De geldigheid van de erkenning is daarom gesteld op 3 jaar.

Bouwradius

Met ruim een miljoen scholingsdagen gedurende de afgelopen jaren voor werknemers uit duizenden bedrijven, is Bouwradius Training & Advies een bekende naam in de wereld van scholing, opleiding en training. Het bedrijf verzorgt trainingen voor alle lagen van bouwondernemingen. Dat varieert van bouwplaatspersoneel tot midden- en hoger kader. Het aanbod daarbij is veelzijdig en omvat naast de opleiding Monteur en 1e Monteur onder meer bijscholingscursussen op de bouwplaats. Ook managementtrainingen in een inspirerende omgeving, social learning en serious gaming worden verzorgd. Bouwradius vervult daarnaast een rol als partner van de Nederlandse bouwwereld met het detacheren van veiligheidsdeskundigen, het verzorgen van bouwplaatsinspecties en ‘eerste hulp’ bij fysieke overbelasting.

Scholingsstructuur

De scholingsstructuur heeft met name betrekking heeft op medewerkers die betrokken zijn bij het monteren, demonteren en inspecteren van steigers. De structuur zorgt ervoor dat de vakbekwaamheid van deze medewerkers aantoonbaar is. Met die vakbekwaamheid wordt ook bijgedragen aan veiligheid, veilig werken en veiligheidsperceptie op elk niveau. Daarvan profiteren niet alleen werkgever en opdrachtgever, maar vooral ook de werknemer die hiermee langer en betrokken werkzaam kan blijven in de steigerbouw.
De vakbekwaamheid van steigermonteurs kan daarbij aantoonbaar worden gemaakt door:
  • een MBO-diploma, afgegeven namens de overheid door het ROC
  • een Vakbekwaamheidsdiploma EVC, afgegeven door Kenniscentrum EV
  • een certificaat volgens ISO 17024 (persoonscertificaat), afgegeven namens de Stichting Veilig Werken Op Hoogte door een erkende Certificerende Instantie.
Met de scholingsstructuur  is niet alleen gekozen voor de drie wegen om vakbekwaamheid aan te tonen. Er geldt ook  een eenduidige registratie van diploma’s en certificaten in het Centraal Diploma Register. Dat is het register waarin onder meer de VCA-certificaten zijn opgenomen en dat door de SSVV (Stichting Samenwerking voor Veiligheid) wordt beheerd. De registratie vindt plaats via de Stichting Veilig Werken op Hoogte.