Pensioenfonds bpfBOUW verhoogt per 1 januari 2023 het pensioen met 14,52%.

Nooit eerder verhoogde het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid de pensioenen met zo’n hoog percentage. 

BpfBOUW zet zich in voor een goed pensioen. Daarom probeert het fonds zijn pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Het bestuur van bpfBOUW benadrukt dat aan het besluit een evenwichtige belangenafweging ten grondslag ligt. Daarbij is rekening gehouden met zowel de hoogte van de beleidsdekkingsgraad als met het voornemen om over te gaan naar een nieuw pensioenstelsel. Het besluit is in lijn met het positieve advies van het verantwoordingsorgaan van bpfBOUW.

Economisch zware tijden 

De prijzen zijn het afgelopen jaar enorm gestegen en dat leidt soms tot vervelende situaties. De verhoging van de pensioenen is ook goed nieuws voor de deelnemers die nog geen pensioenuitkering ontvangen. Ook hun opgebouwde aanspraken worden verhoogd.

Mogelijk door hoge dekkingsgraad

De verhoging met 14,52% per 1 januari 2023 is vooral mogelijk door de stijging van de dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad (het de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden) is eind oktober vastgesteld op 131,9%. Dat is 14,7% hoger dan het jaar daarvoor. De actuele dekkingsgraad op 31 oktober 2022 bedroeg 140,9%.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat het bestuur van bpfBOUW aankondigt om de pensioenen te verhogen. In 2022 werd het pensioen in totaal verhoogd met 2,57%. Nu komt daar per 1 januari 2023 nog eens 14,52% bij.