Het kabinet verlengt de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) met vier jaar. Minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft dat na een evaluatie van de regeling besloten.

De verlenging is goed nieuws voor ondernemers die geld willen lenen, maar bijvoorbeeld te weinig onderpand hebben. Bij de Borgstelling MKB-kredieten staat het ministerie van Economische Zaken garant voor een deel van de lening, waardoor in de kern gezonde ondernemers makkelijker geld kunnen lenen.

Positief effect voor ondernemers

De BMKB is een van de oudste regelingen van Nederland en bestaat al meer dan 100 jaar. Ondernemers kunnen voor deze regeling terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken en alternatieve financiers. Uit een recente evaluatie blijkt dat de BMKB erg belangrijk is voor ondernemers met een financieringsbehoefte. Het heeft namelijk een positief effect op de omzetgroei, de winstgevendheid en in latere jaren op de financiële gezondheid van bedrijven.

Sinds november 2022 is er ook een ‘groen luik’ van deze regeling geïntroduceerd. Deze BMKB-Groen is bedoeld om ondernemers te helpen hun onderneming te verduurzamen. De lening kan gebruikt worden om bijvoorbeeld een elektrische oven aan te schaffen of het bedrijfspand te verduurzamen. Het is een gunstige variant op de reguliere BMKB-regeling voor ondernemers. Ook deze regeling wordt met vier jaar verlengd tot 1 juli 2027.

Betere aansluiting

Naast de verlenging van de regelingen, is een aantal van de aanbevelingen die ook in de evaluatie stonden al opgevolgd. Zo is de regeling aangepast om beter aan te sluiten op de digitale processen van financiers. Denk bijvoorbeeld aan criteria die zijn geobjectiveerd waardoor (alternatieve) financiers vooraf beter in staat zijn aanvragen te beoordelen. Daarnaast is de regeling toegankelijker gemaakt voor kleine kredieten door beter aan te sluiten op digitale processen en door het kleine krediet te verhogen naar € 250.000. Het kabinet stelt ook een onafhankelijk expert aan om advies uit te brengen over de aanbeveling om de provisie te verlagen. Het gaat dan om de provisie die ondernemers betalen bij het afsluiten van de BMKB.

Voor nadere informatie over deze regeling kunt u hier terecht.