Helaas hebben veel sectoren door de lockdown weer te maken met coronamaatregelen, die ondernemers raken in hun bedrijfsvoering en omzet. Toch kan het goed zijn ook nu vooruit te kijken. Goed inzicht in uw financiële situatie bij verschillende scenario’s is van groot belang. Nu is er de Toekomstcheck.

VNO-NCW en MKB Nederland hebben dit nieuwe instrument ontwikkeld samen met ondernemers. De check geeft u inzicht in uw liquiditeitspositie nu en voor de komende twaalf maanden. Met de Toekomstcheck stippelt u uw route uit naar duidelijkheid en perspectief. De tool is onderdeel van het project ‘Blik op de toekomst, met perspectief vooruit’.

De toekomstcheck.nl biedt:

  • snel inzicht in de liquiditeit van uw bedrijf nu en de komende 12 maanden;
  • een indicatie van uw financiële situatie in verschillende scenario’s;
  • direct tips bij de voor u relevante scenario’s;
  • alles overzichtelijk in één persoonlijk dashboard.

Doe de Toekomstcheck

Dit instrument is een initiatief in samenwerking met het Ondernemersklankbord en de Kamer van Koophandel. En wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.