Werkgeversorganisaties juichen toe dat werkgevers financiële ondersteuning krijgen om werknemers zonder klachten preventief te kunnen testen en zo de werkomgeving veiliger te maken. Het kabinet heeft hiervoor een tijdelijke regeling in het leven geroepen voor bedrijven waar thuiswerken niet mogelijk is. Voor de uitvoering van die regeling is een bedrag van 250 miljoen euro beschikbaar.

Antigeensneltesten en testen voor begeleide zelfafname

Werkgevers die hun medewerkers preventief willen laten testen, krijgen van het ministerie van VWS het advies om dit twee keer per week te doen. De regeling vergoedt alleen antigeensneltesten en testen voor begeleide zelfafname. De looptijd is van vandaag tot 31 mei 2021, met een mogelijkheid tot een maand verlenging. Het zijn arbodiensten en BIG-geregistreerde artsen die zich voor de regeling kunnen aanmelden. Zij voeren vervolgens op aanvraag van de werkgevers de testen uit en ontvangen per test een tegemoetkoming van 20 euro (exclusief btw).

Preventief testen voor vroegtijdige opsporing

Werkgeversorganisaties pleiten al langer voor de mogelijkheid van preventief testen op de werkvloer omdat dat bijdraagt aan vroegtijdige opsporing en uitbraken in bedrijven kan voorkomen. Bovendien vergroot het de veiligheid op de werkvloer. De regeling is uitsluitend gericht op bedrijven waar mensen vanwege de aard van de werkzaamheden niet thuis kunnen werken en waar het in de werksituatie moeilijk is de 1,5 meter afstand te handhaven.

Op de website www.werkgeverstesten.nl is alle praktische informatie over testen op de werkvloer te vinden.