De Tweede Kamer is onlangs akkoord gegaan met het Belastingpakket voor 2021. Daarmee is de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) met nog een aanpassing door een amendement dus ook een feit.

Met het goedkeuren van het Belastingpakket voor 2021 zullen, als de Eerste Kamer in december ook nog instemt met het Belastingpakket, de volgende wetsvoorstellen per 2021 in werking gaan treden:

Ook nog aantal amendementen aangenomen

Naast de aanname van het belastingpakket over 2021 zijn ook een aantal amendementen goedgekeurd. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

  • De BIK wordt voor het investeringsbedrag tot € 5 miljoen verhoogd van 3% tot 3,9%. Is het investeringsbedrag hoger  dan € 5 miljoen dan wordt de BIK verlaagd van 2,44% naar 1,8%.
  • De vrijstellingen van schenkbelasting voor kinderen en overige verkrijgers worden voor het jaar 2021 (tijdelijk) verhoogd met € 1.000. Daarmee komt de vrijstelling van schenkbelasting per kind voor 2021 uit op € 6.604 voor schenkingen van de ouders en de vrijstelling voor overige verkrijgers op € 3.244. Per 1 januari 2022 worden de vrijstellingen weer verlaagd met € 1.000.
  • De datum van de afschaffing van de Regeling verlaagd tarief in de energiebelasting verschuift van 1 januari 2021 naar 1 april 2021.
  • Vanaf 1 april 2021 gaat er een aanvullende voorwaarde voor de toepassing van de startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting gelden. Vanaf die datum geldt dat als de te verkrijgen woning een hogere waarde heeft dan € 400.000 de startersvrijstelling niet van toepassing is. De startersvrijstelling vervalt ook niet per 1 januari 2026.
  • Wooncoöperaties zijn uitgezonderd van de verhoging van het tarief van de overdrachtsbelasting van 2% naar 8% als zij huizen van woningcorporaties overkopen.
  • De doelmatigheidsgrens voor de toeslagen wordt met € 50 verhoogd naar € 98. Hiermee worden 380.000 extra terugvorderingen voorkomen.