Tijdens de voorjaarsvergadering van de Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven (VSB) heeft Arjan de Velde de voorzittershamer van de sectie Steigerbedrijven overgenomen van Gijs Buijs. Als nieuwe voorzitter van de sectie treedt Arjan de Velde ook toe tot het Algemeen Bestuur van de VSB, dat verder bestaat uit Frank Klessens (voorzitter, Sectie Hoogwerkbedrijven) en Jan Remmits (penningmeester, Sectie Betonbekistingbedrijven).

Arjan de Velde neemt de functie van sectievoorzitter over van Gijs Buijs die tientallen jaren bestuursmatig actief is geweest binnen de vereniging. Daarnaast representeerde hij lange tijd ook de VSB, onder meer binnen het bestuur van de Aannemersfederatie Nederland (AFNL) en was hij gesprekspartner bij de onderhandelingen voor de CAO Bouw. Arjan de Velde is Director Operations bij Brand Infrastructure Services B.V. en als zodanig goed ingevoerd in de steigerbouwmarkt.

Het bestuur van de sectie steigerbedrijven bestaat verder uit  R. Engelaar (Bilfinger Industrial Services), C. Hunter (Kaefer) en D. Koster (Steigerbouw Van der Panne).

De bestuurswisseling vindt plaats in een periode waarin er binnen de sectie Steigerbedrijven aan een belangrijke update van de Richtlijn Steigers wordt gewerkt. Gijs Buijs zal deze update nog zolang blijven begeleiden en ook voor de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies werkzaamheden blijven uitvoeren. Voor de komende jaren verwacht de sectie een groei van het aantal leden en staat een aantal nieuwe initiatieven voor alle aangesloten bedrijven op het programma, waaronder een e-learning en digitale toolbox. Ook is er volop beweging in de andere secties, waarbij de speerpunten onder meer zijn: scholing, nieuwe wet- en regelgeving, richtlijnen, kennisoverdracht en product- en procesinnovaties.