De Algemene ledenvergadering nam afscheid van Arend de Graaf, voorheen directeur van Borga Bijstede en voorzitter van de Commissie gevelonderhoudsinstallaties VSB. Onder zijn voorzitterschap werd de Vereniging van Fabrikanten van Gevelonderhoudsinstallaties enkele jaren collectief lid van de VSB en vormden de commissie op dit vakgebied.

De heer De Graaf vervult vooralsnog de functie van voorzitter van de Begeleidingscommissie Waarborgregeling VSB, waar hij nog in 2009 het stokje aan zijn opvolger zal overdragen.

VSB voorzitter Ruud Stiekema verwoorde de dank van de Algemene Ledenvergadering en prees de heer De Graaf voor zijn jarenlange belangeloze inzet ten behoeve van de branche en zijn trouwe aanwezigheid op alle VSB-bijeenkomsten.
Niet voor niets werd Arend de Graaf in de bloemen gezet!