De algemene ledenvergadering van de VSB staat dit najaar volledig in het teken van Veiligheid en Veiligheidsbewustzijn bij werken op hoogte.

Voor deze najaarsvergadering is gekozen voor het nieuwe VSB-kantoor in Veenendaal, Smalle Zijde 20A in Veenendaal. Het officiële programma start om 14.00 uur maar de inloop is al vanaf 13.30 uur.

Gastspreker Peter van Uhm

Omdat veiligheid en leiderschap onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden heeft de VSB een gastspreker uitgenodigd die als geen ander weet hoe dit goed vorm te geven. Peter van Uhm, voormalig Commandant der Strijdkrachten, inspireert en motiveert, deelt kennis en ervaring en betrekt u op 10 november bij zijn verhaal. Het officiële programma wordt rond 17.00 uur afgesloten. Vervolgens vindt een borrel plaats en bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het informele diner.

Programma

13.30 uur Inloop
14.00 uur Opening met Learnshop Veiligheid en Veiligheidsbewustzijn,
Mediator: Marije Oosterheert, senior-consultant Kader
15.10 uur Algemene Ledenvergadering
Vaststelling agenda
Verslag vorige vergadering d.d. 12 mei 2022
Verenigingszaken

Projecten en nieuws uit de secties
Extra vergaderonderwerpen, rondvraag en sluiting
15.45 uur Veiligheid en Leiderschap
Gastspreker: Peter van Uhm, voormalig Commandant der Strijdkrachten
17.00 uur Borrel & diner
19.00 uur Afsluiting

 

Overzicht

Datum 10 november 2022
Tijd 13.30 uur (inloop) – 19.00 uur
Locatie VSB, De Smalle Zijde 20A, Veenendaal (pand NOA en AFNL)

 

Aanmelden

Aanmelden kan eenvoudig hieronder.