Door de komst van de Richtlijn Steigers en de introductie van de nieuwe scholingsstructuur voor de steigerbouw, is de verdergaande upgrading van het vakgebied een feit. Met de aangesloten gespecialiseerde montagebedrijven en de gespecialiseerd uitzendorganisaties voorop is fors geïnvesteerd in scholing en certificering/diplomering van het steigerpersoneel.

Het sectorplan voor de Steigerbouw heeft het mogelijk gemaakt dat de sector met alle stakeholders nu beschikt over een onafhankelijk orgaan dat sturing geeft aan de kwaliteit van de opleidingen, examens en de eenduidige registratie. Onafhankelijk, neutraal en met alle deskundigheid gebundeld als het gaat over het veilig werken op hoogte.

De feiten op een rij:

 • ten aanzien van de geregistreerde personeelsleden in de steigerbouw is de teller in april 2018 de 7.000 registraties ruim gepasseerd
 • registratie op één plaats: Centraal Diploma Register (VCA)
 • cursussen en examens in alle denkbare talen
 • certificering in Nederland en ver daarbuiten, geheel conform de Nederlandse scholingsstructuur
 • alle functies in de steigerbouw zijn omschreven en de bevoegdheden vastgelegd
 • 5 examenbureaus zijn dagelijks betrokken bij de certificering
 • 4 erkende opleiders hebben aangetoond gespecialiseerde scholing te verzorgen
 • laatste wapenfeit: nieuwe profiel voor de Voorman is zojuist beschikbaar

Zijn we er dan?

Nee. Wat nu bij SVWOH en de branches op korte termijn op het bord ligt is:

 • de ontwikkeling van een digitaal registratie-en evaluatie-tool voor aspirant hulpmonteurs (sjouwers, met een latere carrière in de steigerbouw)
 • vernieuwing van de nieuwe profielen voor de Steigerinspecteur en de Toezichthouder Steigergebruik
 • validering van buitenlandse certificaten en diploma’s

Daarnaast moeten (bouw)bedrijven, aannemers en anderen die dagelijks “even een steiger monteren”, ook zorgen dat men is ingeschreven in het Centraal Diploma Register. Hoe eenvoudiger de constructies die men monteert, hoe eenvoudiger de opleiding. Hoe meer ervaring men heeft, hoe eenvoudiger de opleiding. Maar in alle gevallen moet er een examen zijn afgenomen dat leidt tot een persoonscertificaat. Niet ingeschreven in het CDR betekent: niet aan het werk.

Het gaat daarbij nog om enkele duizenden werknemers die ook een grote verantwoordelijkheid nemen door niet aan de Richtlijn Steigers te voldoen en training/certificaat als overbodig beschouwen. Kosten is een ander argument waarom men aantoonbare vakbekwaamheid onnodig vindt. Voor ca. 150 euro beschikt men voor 5 jaar over de licentie om te kunnen werken. Een eventuele volledige training kost ook nog eens ca. 900 euro, indien nodig.

Het is geaccepteerd dat iedereen die auto een bestuurt ook over een geldig rijbewijs moet beschikken – ook al wordt die auto slechts voor het halen van boodschappen gebruikt. Een groot rijbewijs is daarvoor niet nodig.
Het is geaccepteerd dat schilder, automonteur en alles wat daar tussen zit, geschoold moet zijn en aantoonbaar vakbekwaam moet zijn. Omdat het huis strak in de lak moet zitten of de auto veilig moet kunnen functioneren.
Waarom zou dat bij steigermontage ineens anders zijn? Het is daarom dat alle betrokken partijen, de keten, inzet op scholing en certificering/diplomering. Voor sommigen is dat even wennen.

In de nabije toekomst worden er enkele duizenden buitenlandse werknemers verwacht. Zij zullen worden ingezet op projecten in Nederland waarvoor geen Nederlandse steigermonteurs kunnen worden gevonden: een groot tekort aan personeel. Ook deze medewerkers moeten worden geschoold en voorzien van een certificaat. Een uitdaging voor de sector, in het bijzonder voor de opleiders en de examenbureaus.

VCA als basis

De basis voor alle functies is het bezit van een geldig VCA. Om meerdere redenen: de opdrachtgever vraagt hier naar én een geldig VCA is nodig om ingeschreven te kunnen worden in het Centraal Diploma Register. Een Nederlands VCA-certificaat! Indien een werknemer niet over een geldig VCA-certificaat beschikt, dan kan hij niet in het CDR worden geregistreerd .

Beschikt een werknemer niet over een geldig Nederlands VCA-certificaat, maar wél over een buitenlandse, dan moet de werknemer of de werkgever eerst een zogenoemd VCA-e certificaat aanvragen bij SSVV (VCA). VCA-e is een gevalideerde versie van de Nederlandse VCA. Dit is niet de verantwoordelijkheid van DNV als certificerende instantie, nóch van de SVWOH. Zonder deze gevalideerde VCA, is registratie met steigercertificaten niet mogelijk.

Samenvattend: steigerbouw is een vak! Of je nu een gecompliceerde constructie bouwt, of een “recht toe-recht aan” steiger plaatst.
Het is om die reden dat de initiatiefnemers van de Richtlijn Steigers, VSB en Komat/Bouwend Nederland en de bedrijven in de (metaal)industrie, (petro)chemie, energiesector, offshore, scheepsbouw, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties zich nauw verbonden hebben aan de Stichting Veilig Werken Op Hoogte. Het resultaat is dat opdrachtgevers en Inspectie SZW niet langer hoeven te hengelen naar geldige pasjes en papieren: een eenvoudige check van het Centraal Diploma Register zegt: “Ja” of “Nee”.

Dit alles uiteraard met het grootste respect voor de jongens die dagelijks verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van vele tientallen beroepsgroepen die de steiger op moeten!