Werknemers- en werkgeversorganisaties in de bouw en infra hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao tot 1 januari 2021. De focus ligt op het kunnen blijven doorbouwen, ondanks de gevolgen van stikstof, PFAS en corona.

Bouwplaatsmedewerkers kunnen vanaf volgend jaar eerder stoppen met werken, omdat partijen het eens zijn geworden over een zwaar werkregeling. De lonen gaan per 1 december 2020 structureel met 2% omhoog. Daarnaast krijgen werknemers in december een eenmalige bruto uitkering van 350 euro naar rato van hun dienstverband. Verdere pensioenpremiestijgingen worden gelijk verdeeld tussen werkgevers en werknemers. Voor bouwplaatsmedewerkers met zwaar werk geldt dat zij vanaf 2021 3 jaar eerder kunnen stoppen met werken. De nieuwe cao Bouw & Infra heeft een looptijd van 1 januari tot en met 31 december 2020.

De tekst van het akkoord is hier te downloaden.