Met het oog op de coalitievorming en een nieuw regeerakkoord heeft Aannemersfederatie Nederland het manifest “MKB-aannemers willen bouwen!” samengesteld.

Dit manifest heeft AFNL aan de informateur, maar ook aan alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer doen toekomen en bevat de beleidspunten waarop mkb-aannemers ondersteuning van de politiek vragen of die zouden moeten worden aangepast om niet vast te lopen.

Gelijk speelveld

Een nieuwe Tweede Kamer en een nieuw kabinet staan voor de opgave opnieuw perspectief te bieden op een goede, duurzame en welvarende toekomst met mogelijkheden voor iedereen en een gelijk speelveld voor grote-, middelgrote- en kleine bedrijven en hun medewerkers. Als koepel- en brancheorganisaties voor het midden- en kleinbedrijf in de bouw- en infrasector, stellen AFNL en aangesloten branches alles in het werk de sector in economisch goed vaarwater te krijgen en te houden.

Steuntje in de rug

Daarbij hebben mkb-aannemers wel op verschillende terreinen een steuntje in de rug nodig van de politiek. AFNL vraagt niet om ‘zakken met geld’, maar wel om het mkb in bepaalde opzichten te ontzien en te versterken om de zo noodzakelijke bouw- en verduurzamingsopgaven van de komende jaren soepeler te laten verlopen en daarin samen op te trekken.

U kunt het manifest hier downloaden.