Inspectie SZW heeft in samenwerking met VSB een advies opgesteld over de nieuwe veiligere opbouwmethode rolsteigers per 1 januari 2018. De nieuwe veiligere opbouwmethoden zijn opgenomen in het vernieuwde A-blad rolsteigers (april 2016). Hierin wordt 1 januari 2018 vermeld als datum waarop de opbouwmethode verplicht wordt. Het vernieuwde A-blad rolsteigers zal worden opgenomen in diverse arbocatalogi en krijgt daarmee meer betekenis.

Achtergrond

In 2011 heeft de Inspectie SZW aan de VSB gevraagd om nieuwe systemen / opbouwmethoden te ontwikkelen om het veilig werken met rolsteigers te verbeteren (met name tijdens de op- en afbouw). Uitgangspunt hierbij is dat de randbeveiliging van een platform, bestaande uit minimaal een heupleuning, altijd is aangebracht voordat het platform wordt betreden. Vanzelfsprekend moeten werkvloeren altijd van een boven- en tussenleuningen en kantplank zijn voorzien. Inspectie SZW heeft met de VSB afgesproken dat de branche een jaar de tijd krijgt voor deze ontwikkeling. De introductie vond plaats tijdens de Bouwbeurs 2013.

Opbouwmethode

Er zijn verschillende systemen ontwikkeld door fabrikanten en leveranciers die aan dit veiligheidsniveau voldoen. In hoofdlijnen kunnen die zijn, het aanbrengen van:

  • tijdelijke heupleuningen en eventueel knieleuningen
  • definitieve heupleuningen en eventueel knieleuningen
  • samengestelde systeemelementen die leuningwerk en diagonalen vervangen.

De nieuwe veiligere opbouwmethoden zijn opgenomen in het vernieuwde A-blad rolsteigers (april 2016). Hierin wordt de veiligere opbouwmethoden verplicht per 1 januari 2018. Het vernieuwde A-blad rolsteigers zal worden opgenomen in diverse arbocatalogi en krijgt daarmee meer betekenis. Arbocatalogi volgen de stand van de techniek en geven invulling van door de overheid gestelde doelvoorschriften om gezond en veilig te kunnen werken. Als u gebruik maakt van in een (goedgekeurde) arbocatalogus aangeboden maatregel, voldoet u aan hetgeen de Inspectie SZW (Arbowetgeving) van u verlangt. Dit betekent niet dat alleen op de beschreven wijze aan de doelvoorschriften kan worden voldaan. Bent u in staat om op een andere aantoonbare manier hetzelfde beschermingsniveau te bieden dan bent u daar vrij in.

Bij de oude opbouwmethode is de kans groot dat het valgevaar niet afdoende wordt afgedekt. Inspectie SZW wijst er op dat bij constatering van valgevaar geen concessies worden gedaan. In voorkomende gevallen wordt overgegaan tot stillegging van de werkzaamheden en het opleggen van een boete.

Download hier het advies van ISZW inzake de opbouwmethode per 1 januari 2018