Recent werd door steigerbouwbedrijf De Spindel aangifte gedaan na diefstal van steigermateriaal vanaf een bouwplaats. Steigermateriaal is meestal gemerkt of gecodeerd en daarmee herkenbaar voor de rechtmatige eigenaar als zijn eigendom. Via een openbaar geplaatste advertentie, herkende de benadeelde het van hem gestolen steigermateriaal. De steigermaterialen en de kleurcodering kwamen overeen.

De Spindel neemt deel aan het project Preventie Diefstal Steigermateriaal  van de branchevereniging VSB, die vervolgens werd geïnformeerd. Hoffmann Bedrijfsrecherche werd ingeschakeld. Samen met de firmanten van De Spindel werd op de bedrijfslocatie van de aanbieder het ontvreemde materiaal aangetroffen. In eerste instantie was de aanbiedende ondernemer niet voornemens om mee te werken aan teruggave van het ontvreemde materiaal, omdat hij meende te goeder trouw eigenaar te zijn. Omdat deze aanbieder het steigermateriaal had ingekocht bij een andere partij en hij van die aankoop een factuur had, meende hij dat hem geen blaam trof.

Preventie diefstal

Hoffmann Bedrijfsrecherche schakelde hierop de politie in en er werd overleg gepleegd met een (hulp)officier van Justitie. Inkoop, met alleen een aankoopbon bleek in dit geval als argument niet voldoende om zichzelf ‘te goeder trouw’ te mogen noemen. Het gemerkte materiaal was immers duidelijk herkenbaar en één telefoontje naar de eigenaar van de kleurcodering – in dit geval De Spindel – had kunnen leren dat het steigermateriaal van misdrijf afkomstig was.

De aanbieder heeft in goed overleg met de firmanten van De Spindel, onder toeziend oog van de politie en Hoffmann, besloten om afstand te doen van het door hem aangeboden materiaal. De aanbieder voorkwam hiermee een strafrechtelijk onderzoek en inbeslagname van het steigermateriaal, met alle mogelijke gevolgen van dien. De Spindel kon het materiaal direct meenemen waarna het weer ingezet kon worden waarvoor het bestemd was: het bouwproject waar het eerder ontvreemd werd. Het onderzoek naar de verantwoordelijke(n) voor de diefstal is in volle gang en wordt voortgezet.