Met ruim 2.100 geregistreerde certificaten in de eerste acht maanden van 2020, loopt het aantal personeelsleden dat dit jaar met succes een toets of examen afrondde in de steigerbouw belangrijk voor op de prognose van 2.000 registraties.

Het gaat hierbij om registraties van de Aspirant-Hulpmonteur en de persoonscertificaten Hulpmonteur, Monteur, 1e Monteur, Steigerinspecteur, Voorman en Veiligheidsbeoordeling Steigers 1 en 2.

Positieve ontwikkeling

De positieve ontwikkeling is een pluim op de hoed van al de gespecialiseerde montagebedrijven die investeren in opleiden en persoonscertificering van steigerpersoneel. Tegelijkertijd is het ook een waardering voor het personeel dat dagelijks verantwoordelijk is voor de veiligheid van vele tientallen beroepsgroepen die op de steiger werken én voor de erkende opleiders en exameninstellingen die de opleiding en de examens voor hun rekening namen. Het totaal aantal gecertificeerde en geregistreerde personeelsleden in de steigerbouw is de teller van 11.000 inmiddels ruim gepasseerd. De diploma’s en persoonscertificaten zijn vastgelegd in het Centraal Diploma Register (CDR) waarin ook de VCA-certificering wordt bijgehouden. De Aspirant-Hulpmonteurs zijn geregistreerd bij SVWOH.

Spin in het web

Spin in het web van certificering is de Stichting Veilig Werken Op Hoogte. De stichting zet zich in voor het verbeteren van de vakbekwaamheid van medewerkers die betrokken zijn bij het werken op hoogte. De stichting beheert hiertoe een certificatieschema en kwalificatiedossiers aan de hand waarvan medewerkers kunnen worden opgeleid en geëxamineerd. Daarnaast verzorgt de stichting het beheer van de centrale examenbank en het deelbeheer van het Centraal Diploma Register. Zo geeft de stichting onafhankelijk, neutraal en deskundig sturing aan de kwaliteit van de opleidingen, de examens en de eenduidige registratie met betrekking tot het veilig werken op hoogte.

Voor iedereen

Naast personeel van montagebedrijven en gespecialiseerde uitzendorganisaties moeten ook (bouw)bedrijven, aannemers en anderen die dagelijks ‘een steiger monteren’, zorgen voor certificering alsmede inschrijving in het Centraal Diploma Register. Autorijden mag immers ook alleen maar met geldig rijbewijs; zelfs als alleen maar wordt auto gereden om boodschappen te halen. In alle gevallen moet er een examen zijn afgenomen dat leidt tot een persoonscertificaat en opname in het Centraal Diploma Register. Niet ingeschreven in het CDR betekent: niet aan het werk.

Breed gedragen

De voortdurende groei van het aantal geregistreerden onderstreept nog eens dat steigerbouw een vak is waarvoor het vakmanschap moet worden aangetoond. VSB en Bouwend Nederland/KOMAT, de initiatiefnemers van de Richtlijn Steigers waarin de scholingsstructuur is vastgelegd, alsook bedrijven in de (metaal)industrie, (petro)chemie, energiesector, offshore, scheepsbouw, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties hebben zich nauw verbonden aan de Stichting Veilig Werken Op Hoogte.

Het resultaat is dat opdrachtgevers en Inspectie SZW met een eenvoudige check van het Centraal Diploma Register weten of iemand wel of niet aan een steiger mag werken.

Meer informatie:

Stichting Veilig Werken Op Hoogte (SVWOH)

E. info@svwoh.nl

T. 085 – 3038422