Onlangs zijn wij door de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) door middel van een brief met bijlage waarvan u de inhoud hieronder aantreft, op de hoogte gesteld over de aanscherping van het handhavingsbeleid op dieselmotoremissies (DME).

In de laatste “Werkinstructie Blootstelling aan dieselmotoremissies (DME)” van januari 2024, die u overigens hier kunt downloaden, stelt de Arbeidsinspectie dat machines met een vermogen tot 56 kW alleen gebruikt mogen worden als deze voorzien zijn van motoren volgens de hoogste emissienorm (Stage V). Bovendien moeten alle machines kleiner dan 19 kW worden voorzien van een roetfilter, of worden vervangen door een elektrische machine.

Op dinsdag 30 januari vond er in het BOVAGhuis in Bunnik een belangrijke bijeenkomst plaats, bijgewoond door BOVAG, Cumela, Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN), FEDECOM, RAI Vereniging, Bouwend Nederland, BMWT, NVAF, Koninklijke Metaalunie en VNO-NCW & MKB Nederland. ASV, Vereniging Waterbouwers, MKB-infra en Aannemersfederatie Nederland. Hierbij informeren wij u over onze volgende stappen.

Vanuit deze brede coalitie willen we daarom op korte termijn in gesprek met de NLA om onze zorgen te delen en gezamenlijke communicatie op te starten. Onze focus ligt op het verkennen van (het gebrek aan) haalbare alternatieven voor dieselaangedreven machines, met de nadruk op zowel schaalbaarheid als beschikbaarheid. Hoewel we weten dat financiële overwegingen voor de NLA niet doorslaggevend zijn, willen we ook de financierbaarheid in kaart brengen. Dit gesprek wordt zorgvuldig voorbereid samen met alle betrokken partijen.

Uw input is hierbij cruciaal. We roepen u op om bij ons melding te maken als er een inspecteur van de NLA langskomt, en om eventuele problemen die u ervaart te delen. Verder vragen we om problemen met de beschikbaarheid van elektrische alternatieven of technische haalbaarheid van benodigde maatregelen die je voorziet ook te delen. Deze informatie is van groot belang om een realistisch beeld van de situatie op de werkvloer te krijgen. Daarnaast vragen wij u om een inschatting van de financiële gevolgen te geven tot 2030, gegeven de richtlijn van de NLA, en een inschatting van de financiële gevolgen als na 2030 geen dieselaangedreven machines meer gebruikt mogen worden. Uw informatie kunt u mailen naar vanderveen@aannemersfederatie.nl.

Samen streven we naar een realistische en werkbare oplossing die zowel de gezondheid van werknemers als de belangen van onze sector beschermt.

Brief Nederlandse Arbeidsinspectie

Aangezien er in uw branche veel met machines wordt gewerkt, informeren wij u over de aanscherping op het handhavingsbeleid dieselmotoremissie voor machines met dieselmotor <56kW. Een overzicht van de machines vindt u in de bijlage bij deze brief.

Werknemers die met of in de nabijheid van deze machines werken, worden blootgesteld aan diesel motoremissie (DM E). Dieselmotoren stoten kankerverwekkende stoffen uit en werkgevers hebben de wettelijke plicht werknemers en derden hiertegen te beschermen.

De Nederlandse Arbeidsinspectie zal vanuit bestaande wetgeving, alsook de huidige stand der techniek en wetenschap, erop toezien dat blootstelling aan DME bij werkzaamheden aan de bron wordt voorkomen.

Dit betekent dat dieselaangedreven machines per heden een roetfilter moeten hebben. Deze roetfilters moeten een effectiviteit van minimaal 95% hebben. Lndien de dieselaangedreven machine nog niet vanuit de fabriek is voorzien van een effectief roetfilter, moet deze alsnog worden aangebracht (een zgn. ‘retrofit’ roetfilter).

Per 1 januari 2030 is het niet toegestaan om te werken met dieselaangedreven machines. U dient dan elektrisch of waterstof aangedreven machines te gebruiken. lndien deze niet op de markt beschikbaar ziin, zijn emissie-arme alternatieven toegestaan op LPG of benzine.

De Nederlandse Arbeidsinspectie zal gericht toezicht houden op bovenstaande en waar nodig handhaven.

Bijlaqe

Een overzicht van de dieselaangedreven machines waarop het handhavingsbeleid van toepassing ¡s.

  • Graafmachines, minigravers, wielladers, shovels, schrankladers en vergelijkbare dieselaangedreven machines t/m 3 ton en tot een vermogen van L9 kw (alle Stage-/Tier klassen);
  • Graafmachines, wielladers en shovels en vergelijkbare dieselaangedreven machines van 19 tot 56 kW (t/m 10 ton);

o Retrofit roetfilter is bij > 19 kw niet nodig als de motor voldoet aan de Stage V norm.

  • Trilplaten, trilwalsen en trilstampers;
  • Compressoren;

o Retrofit roetfilter is bij >19 kw niet nodig als de motor voldoet aan de Stage V norm.

  • Aggregaten;

o Retrofit roetfilter is bij > 19 kw en < 560 kw niet nodig als de motor voldoet aan de Stage V norm.