Het is goed dat het Kabinet extra maatregelen heeft aangekondigd om de prijzen van brandstof te dempen met een accijnsverlaging en burgers te helpen hun koopkracht een beetje op niveau te houden in verband met de stijgende energieprijzen. Dit is een eerste stap naar een oplossing voor de enorme prijsstijgingen. Echter, de onzekere economische situatie door de oorlog in Oekraïne rijkt verder dan energie- en brandstofprijzen. Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra roept alle partijen in de bouwketen op om redelijkheid en billijkheid in acht te nemen en vraagt publieke en particuliere opdrachtgevers hierin ook hun verantwoordelijkheid te nemen en coulant en oplossingsgericht te zijn.

Prijsstijgingen niet eenzijdig voor rekening mkb-aannemers

Ook de prijzen van andere grondstoffen en transport stijgen enorm. Niet alleen ten gevolge van de energieprijzen om deze producten te fabriceren en de brandstofprijzen voor transport naar en aanleg van werken. Maar ook doordat de import van grondstoffen en materialen vanuit bij de oorlog betrokken landen wordt stilgelegd. De ontregeling die hierdoor ontstaat zal veel bedrijven in problemen brengen. Dergelijke bijzondere en onvoorziene omstandigheden met enorme prijsstijgingen kunnen niet eenzijdig bij mkb-aannemers in bouw- en infra worden neergelegd.

Oproep tot coulance bij publieke en private opdrachtgevers

Ten aanzien van de door het Kabinet voorgestelde extra maatregelen, begrijpt de AFNL dat er even tijd nodig is om deze maatregelen in te regelen. Maar een ingangsdatum van 1 juli 2022 voor de btw-verlaging van 21 naar 9% op energie is nog wel erg ver weg. De Aannemersfederatie is wel verheugd dat de accijnsverlaging met 21% op benzine en diesel op 1 april 2022 kan ingaan. Dit dempt een deel van de enorme prijsstijging, echter mkb-aannemers en hun opdrachtgevers –publiek en particulier- hebben met uitzonderlijk hoge prijsstijgingen van doen en veel ondernemers kunnen de gestegen prijzen moeilijk doorberekenen. De Aannemersfederatie roept daarom opdrachtgevers, zowel publiek als particulier, op coulant te zijn en ook hun verantwoordelijkheid te nemen.