Alhoewel het advies van Remkes om het stikstofprobleem aan te pakken op tal van punten overeenkomt met eerdere voorstellen van het Kabinet, zorgt hij ervoor dat de urgentie van de aanpak weer boven tafel is en heeft hij een werkwijze gehanteerd waarmee iedereen weer om tafel zit. Het is nu aan het Kabinet om snel door te pakken op de oplossingsrichtingen van Remkes, zodat de stikstofproblematiek daadwerkelijk wordt verminderd en de enorme bouwopgave kan worden gerealiseerd, aldus Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra. Dit is eens te meer belangrijk daar er nog een uitspraak van de Raad van State boven de markt hangt die de nodige gevolgen kan hebben.

Remkes heeft in zijn analyse de juiste bruggen geslagen, iedereen weer aan tafel gekregen en houdt de juridische werkelijkheid in het oog. Hij draagt daarnaast oplossingsrichtingen aan die nodig zijn om Nederland van het slot te halen. Door onderscheid te maken tussen korte- en lange termijn, biedt Remkes het Kabinet de mogelijkheid om met boeren tot goede oplossingen te komen, maar kunnen ook andere sectoren, zoals de bouw, weer aan oplossingen werken voor de enorme bouwopgave die er ligt.

Op verschillende punten komt het advies van Remkes ook overheen met de voorstellen van de Stikstofalliantie van de koepelorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW en organisaties in de bouw-, boeren- en natuursector. Zo bepleit ook Remkes een landelijke stikstofbank, een gebiedsgerichte aanpak en een nationaal innovatieprogramma. Het is nu zaak dat het Kabinet snel doorpakt en samen met belanghebbende organisaties om tafel gaat om de oplossingsrichtingen daadwerkelijk uit te werken.

Met name de eerste lijn van het advies van Remkes – versnellen – moet op korte termijn gebeuren, zodat er weer ruimte komt voor de vele bouw- en infraprojecten die nu stilliggen. De Aannemersfederatie gaat graag met het Kabinet om tafel om deze plannen uit te werken.