Met ingang van 1 juli 2024 vindt er een verhoging plaats van het wettelijk minimumloon.

Op basis hiervan zijn de starttabellen voor bouwplaatswerknemers (tabel 4.5) en uta-werknemers (tabel 4.10 en 4.11) gewijzigd. De lonen en salarissen per 1/7/2024 zijn in deze tabellen toegevoegd.

Loontabellen bouwplaatswerknemers per 1 juli 2024

Salaristabellen UTA-werknemers per 1 juli 2024