Op 29 maart a.s. wordt de Bewust Veilig dag georganiseerd. Dit jaar is het motto Bewust Bezig = Bewust Veilig.

Iedereen weet wel dat veilig werken essentieel is. Dat er desondanks af en toe iets misgaat en er nog altijd ongelukken gebeuren, komt doordat we niet elk moment bewust bezig zijn met veiligheid. Dit jaar willen we het bewust bezig zijn met de vele aspecten van veiligheid op het werk bij iedereen onder de aandacht brengen.

De organisatie van de Bewust Veilig-dag biedt tal van hulpmiddelen om het motto Bewust Bezig = Bewust Veilig onder de aandacht te brengen. Zo zijn er online toolboxen, kan de Bewust Veilig krant worden gedownload en is er promotiemateriaal te bestellen. Eén van de toolboxen die wordt georganiseerd, behandelt het onderwerp Werken met ladders en trappen.

Voor meer ideeën om van de Bewust Veilig-dag 2023 een succes te maken, kan worden gekeken op de inspiratiepagina.

Ook vanuit de VSB en haar leden wordt deelgenomen aan de Bewust Veilig-dag. Onder de leden Steigerbouw Van der Panne, Layher, Jako, Gjaltema, Dutch Steigers, OTRI, Safe en erkende VSB-opleider VSB nemen deel.

www.bewustveilig.com