Energiekosten in toom houden door emissieloos te bouwen. Hoe dan?

Niet duurzaam werken komt u duur te staan

Duurzaamheid is en wordt de komende jaren een belangrijk onderdeel van uw bedrijfsvoering. Zeker nu, wanneer de energiekosten zo hard stijgen, verdient verduurzaming zich nog sneller terug. Daarnaast is duurzaam ondernemen een onderscheidend criterium bij de selectie van aannemers. Inmiddels zijn er al aannemers die van hun onderaannemers inzicht willen in hun CO2-uitstoot. Hoe doet u dat en wat zijn de volgende stappen die er moeten worden gezet?

CO2 uitstoot verlagen én kosten besparen?

Hoe kunt u tegelijkertijd schoner werken, kosten besparen en zich goed voorsorteren op de mooiste opdrachten in de bouw? Tijdens het webinar op dinsdag 12 april van 15.00-16.00 uur wordt u door experts bijgepraat over ontwikkelingen in CO2 die voor u belangrijk zijn en leert u van inspirerende collega-bedrijven waarom zij verduurzamen, hoe zij dat aanpakken en wat hen dat oplevert. Tijdens dit online open live gesprek worden er ervaringen gedeeld, is er ruimte voor vragen en willen we samen kijken naar de volgende stappen die gezet kunnen worden richting een betere toekomst.

Programma met inspirerende sprekers

Visie van de sector door

Riek Siertsema – Voorzitter Aannemersfederatie Nederland

Ontwikkelingen door

Leo Smit – Expert CO2-reductie & Directeur SmartTrackers

Leren van collega-bedrijven door

Peter van de Haar – Directeur Van de Haar Groep

 Desmond van Kooten – GPS Buddy

 Tim van Capelle – GP Groot

 Nick van den Berg – Duurzaamheidsadviseur Aannemingsmaatschappij van Gelder

 Leo Smit – SmartTrackers

Wilt u zich aanmelden voor het webinar?

Meld u gratis aan via het e-mailadres: secretariaat@aannemersfederatie.nl. In aanloop naar het event ontvangt u dan vanzelf de inloggegevens.