Nieuws

De sectie Steigerbedrijven van de Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven (VSB) heeft een praktische richtlijn samengesteld met rekenmethoden voor bepaling van de windbelasting op steigers. De richtlijn, die bedoeld is voor steigerconstructeurs en professionals die bekend zijn met normen, verschaft een eenduidige rekenmethode zodat eenzelfde methodiek kan worden gehanteerd. Dagelijks werken duizenden mensen met, …

Lees verder
Nieuws

Met ruim 2.100 geregistreerde certificaten in de eerste acht maanden van 2020, loopt het aantal personeelsleden dat dit jaar met succes een toets of examen afrondde in de steigerbouw belangrijk voor op de prognose van 2.000 registraties. Het gaat hierbij om registraties van de Aspirant-Hulpmonteur en de persoonscertificaten Hulpmonteur, Monteur, 1e Monteur, Steigerinspecteur, Voorman en …

Lees verder
Nieuws

De Inspectie SZW gaat in het najaar controleren of er veilig wordt gewerkt met rolsteigers. De inspecties vinden plaats in het hele land, waarbij de aandacht uitgaat naar kleinere bouwplaatsen, zowel nieuwbouw als renovatie en onderhoud. Hier zullen vooral werknemers van kleine bedrijven – tot zo’n 10 werknemers – aan het werk zijn. Het kan …

Lees verder
Nieuws

Werkgevers die per 2021 zelf het risico op instroom in de WGA of de ZW willen dragen, moeten de aanvraag daarvoor uiterlijk 1 oktober bij de Belastingdienst indienen. Een eigenrisicodrager betaalt geen (volledige) Whk-premie, maar riskeert wel dat hij maximaal 10 jaar opdraait voor de kosten van zieke en arbeidsongeschikte werknemers. Werkgevers kunnen er twee …

Lees verder
Nieuws

Als er de rest van het jaar geen grote lockdown meer komt, krimpt de economie dit jaar met 5%, gevolgd door een groei van 3% in 2021. De werkloosheid loopt naar verwachting komend jaar op richting 7%. Dit blijkt uit de conceptversie van de Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau (CPB). Voor het …

Lees verder
Nieuws

Na de NOW 1.0 en NOW 2.0 komt er ook nog een NOW 3.0. Dat heeft het kabinet laten weten bij de presentatie van het derde pakket coronasteunmaatregelen. De NOW-regeling wordt vanaf 1 oktober 3 keer met 3 maanden verlengd. De veelbesproken Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) krijgt dus een 3e versie. …

Lees verder
Nieuws

De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten. Het nieuwe pakket loopt tot in 2021 en is gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen …

Lees verder
Nieuws

De arbeidsmarkt verandert. We werken meer op afstand en steeds digitaler. Zeker nu. Hierdoor zullen sommige banen veranderen of verdwijnen. Daarom is het belangrijk dat iedereen die werkt zich blijft ontwikkelen. Voor mkb-ondernemers kan het soms lastig zijn om scholing en ontwikkeling een plek te geven binnen het bedrijf. Bijvoorbeeld door tijdgebrek, hoge kosten of …

Lees verder
Nieuws

Een cao moet regelmatig worden aangepast. Niet alleen om er nieuwe cao-afspraken aan toe te voegen, maar ook om bestaande afspraken aan te passen aan veranderde wetgeving. Cao-partijen hebben daarom tijdens de laatste onderhandelingen afgesproken de structuur en de tekst van de cao te herzien. We zetten de wijzigingen onder elkaar. Wat is er veranderd? …

Lees verder