Per 1 juli 2023 gaan de lonen en salarissen van bouwplaatsmedewerkers en UTA-werknemers omhoog.

U treft de nieuwe loon- en salaristabellen zoals die vanaf 1 juli 2023 van toepassing zijn hieronder aan.

Loontabellen Bouwplaatswerknemers per 1 juli 2023

Salaristabellen UTA-werknemers per 1 juli 2023

De ge-update CAO Bouw en Infra 2023 treft u hier aan.