Donateur: Ja

Beschrijving

Als gespecialiseerd leverancier van Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) heeft Quite Right een grote expertise van- en ervaring ontwikkeld met de doelmatige inzet ervan. Binnen Quite Right werken Hogere Veiligheidskundigen of ‘HVK’er’s. Zij ondersteunen al tientallen jaren bedrijven bij het bevorderen van veiligheid, gezondheid, welzijn en hygiëne van het arbeidsmilieu, zoals omschreven in artikel 19 van de Arbowet.