Donateur: Ja
Leveringsprogamma: Waar u Artros voor kan inschakelen…

  • Het verminderen van fysieke belasting bij uw medewerkers.
  • Het verhogen van de fysieke belastbaarheid bij uw medewerkers.
  • Het reduceren van klachten en verzuim als gevolg van fysieke overbelasting.
  • Het voorkomen van recidieven van klachten.
  • Het verhogen van de fysieke belastbaarheid bij uw medewerkers.
  • Preventieve training, individueel en in groepen
  • Artros leert deelnemers goed om te gaan met de kracht en flexibiliteit van het lichaam om zo de oorzaken voor het ontstaan van klachten aan te pakken. Daarnaast brengt Artros deelnemers onder andere technieken bij voor tillen en dragen, voor trekken en duwen. voor zittend werk, langdurig statische werkzaamheden en voor repeterende handelingen.

Eerste Hulp Bij fysieke overBelasting (EHBB)

Heeft een van uw medewerkers klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat? Dan stuurt Artros binnen 24 uur een specialist die door individuele instructie en advies snelle hervatting van werkzaamheden bewerktstelligt. Het gemiddelde ziekteverzuim weten wij terug te brengen tot slechts 3,6 dagen.

Curatieve en reïntegratieve trajecten

Artros heeft individuele, op maat gesneden trainingsprogramma’s voor mensen van wie de specifieke en/of algemene belastbaarheid, door (langdurige) klachten en/of uitval, sterk is verminderd. Op een verantwoorde manier verhogen wij de belastbaarheid tot een functioneel niveau. In 90% van de gevallen kan uw werknemer daardoor terugkeren naar zijn eigen werkzaamheden.

Monitoring bij de start en begeleiding

Zowel bij EHBB als tijdens curatieve en reïntegratieve trajecten treedt Artros op als tussenpersoon voor de bedrijfsarts, huisarts, werkgeven en werknemer.

Werkplekonderzoek

Artros voert werkplekonderzoek uit voor beeldscherm- en andere werkzaamheden. We analyseren de medewerker, op zijn werkplek, op factoren die (over)belasting kunnen veroorzaken. In de werkplekinstructie worden deze factoren besproken en verbeteringen ingetraind.

Beschrijving

Artros verzorgt gemiddeld 4000 trainingen per jaar op het gebied van preventie, EHBB en curatie. Er staat u een team van docenten/instructeurs en bewegingsspecialisten ter beschikking om werknemers te trainen en te begeleiden. Onze specialisten en instructeurs hebben allen een opleiding fysiotherapie/ CIOS/ ALO/ toegepaste ergonomie genoten en worden daarnaast continue intern getraind. Zo kunnen wij werknemers begeleiden als specialisten met kennis van de allerlaatste ontwikkelingen op het gebied van lichamelijke belasting en belastbaarheid wereldwijd.

De preventieve trainingen vinden plaats op een locatie van uw keuze. EHBB vindt plaats bij de werknemer thuis of op de werkplek zodat de relatie tussen klachten en omstandigheden direct geïnventariseerd kan worden. De curatieve trainingen vinden plaats in de woonplaats van de werknemer.