Met industrieel bouwen kunnen woningen sneller en goedkoper worden gebouwd. Op de arbeidskosten kan tot 35% worden bespaard, maar daar staan hogere kapitaalkosten van de fabriekshal en machines tegenover. Ook is er geen besparing op grondkosten.

Op de totale kosten ontstaat zo een besparing van maximaal 8%. De bouwtijd kan met ongeveer een jaar worden verkort.

Door technische en financiële beperkingen is industriële woningbouw op de helft van de nieuwbouwwoningen niet toepasbaar. Aanvullende kwalitatieve eisen beperken de toepasbaarheid van industrieel bouwen verder tot ongeveer 15% van de reguliere nieuwbouwwoningen.

Voor tijdelijke (verplaatsbare) woningen is industrieel bouwen breder toepasbaar, en worden de mogelijkheden vooral begrensd door het aanbod van geschikte locaties.

Dit concludeert het EIB (Economisch Instituut voor de Bouw) in de zojuist verschenen studie ‘Industrieel bouwen en de bouwarbeidsmarkt’.

Deze publicatie zal op korte termijn te vinden zijn op de website van het EIB.