Regelmatig organiseert VSB forumdiscussies. Tijdens deze ronde-tafel-bijeenkomsten passeren, onder leiding van een hoofdredacteur van een vakblad, onder meer de stand der techniek, ontwikkelingen en aandachtspunten voor potentiële gebruikers de revue. De volgende onderwerpen zijn daarbij behandeld:

Veilig werken met de hoogwerker

Toezicht en bewustzijn bepalend voor veiligheid

Tekenen en berekenen integraal onderdeel van bouwproces

Scholing en opleiding vereisen betrokkenheid en bewustzijn

Richtlijn Bekistingen en Ondersteuningen brengt eenheid in veiligheidsdenken

Opleidingen veiligheid, kwaliteit en houding centraal

Nieuwe scholingsstructuur steigerbouw benadrukt specialisme

Nieuwe scholingsstructuur steigerbouw – Aantoonbare vakbekwaamheid bepalend

Kennis leveranciers moet beter worden benut

Hefsteigers – Veiligheid en ergonomie overtuigen

Hangbruginstallatie – veilig, flexibel en efficient

Hangbrug maximale hoogte met minimale investering

Gezond verstand, kennis, kunde en controle vereist voor opbouw en gebruik rolsteigers

Gevelonderhousinstallatie van noodzakelijk kwaad tot absolute noodzaak

Gevelonderhoud – veiligheid begint op de tekentafel

Gebruiker bepalend voor veilig gebruik hoogwerker

Draagbaar Klimmaterieel – Aandacht voor veiligheid en inspectie ladders en trappen

Bouwliften – Kwaliteit als onderscheid

Betonbouw duurzaamheid, veiligheid en efficiency drijfveren voor de branche

Beton – brancheoverschrijdende samenwerking als voorbeeld

Beter bouwen met beton

Veiligheid rolsteigers gebaat bij nieuwe opbouwmethode

Veiligheid niet aanpakken met botte bijl maar bij de wortel

Veiligheid gebaat bij meer dan alleen PBMs

Veiligheid bekistingen en ondersteuningen naar hoger plan

Veiligheid als gezamenlijke verantwoordelijkheid