Nieuws

De uitstapvoorziening voor een hangbrug is een accessoire, dat kan worden toegevoegd aan een bestaande hangbrug om op een veilige manier toegang te bieden door over te stappen vanuit de hangbrug op (bijvoorbeeld) een galerij of balkon. De Commissie Hangbruginstallaties heeft een protocol ontwikkeld dat een richtlijn geeft aan alle betrokken partijen voor de veilige …

Lees verder
Nieuws

Megasafe (Ridderkerk) is door de VSB erkend als opleider voor de functies Monteur, 1e Monteur, Voorman en Inspecteur Steigerbouw. De erkenning vond plaats na toetsing door een onafhankelijke auditor en voordracht door het bestuur. Achtergrond Het (de)monteren van steigers is een specialisme, dat alleen door goed geschoolde en ervaren medewerkers wordt beheerst. Het is immers …

Lees verder
Nieuws

De nieuwste uitgave van Hoog & Breed is online. In het julinummer onder meer een terugblik op de Algemene Ledenvergadering,  het protocol voor de uitstapvoorziening voor hangbruggen, de update van de Richtlijn Steigers en een presentatie van de VSB Erkende Opleider Megasafe. Download de nieuwste versie van Hoog & Breed hier.

Lees verder
Nieuws

Vakbonden en werkgevers hebben maandag 13 juni een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de ruim 110.000 werknemers die vallen onder de cao Bouw & Infra. Als vakbondsleden en de achterban van de werkgevers akkoord gaan, wordt de hoogste loonsverhoging ooit in deze cao uitbetaald: 5%. Onderhandelingsresultaat cao Bouw & Infra 2023 Het zijn bijzondere tijden. De bouw- …

Lees verder
Nieuws

Onder de kop Keurmerk voor kwaliteit en veiligheid verscheen er recent een column van VSB-voorzitter Frank Klessens in de nieuwsbrief en op de website van Bouwbelang. In de column wordt ingegaan op de kernwaarden van de VSB: Kennis delen Veilig werken Innoveren Duurzaam werken Platformfunctie Lees hier om de volledige column te lezen.

Lees verder
Nieuws

Veilig werken, met plezier in je werk – dat zijn de centrale thema’s van een serie podcasts van Volandis. Recent verscheen de podcast ‘Hoe voorkom je ongelukken met rolsteigers’ waaraan Gerard Westenbroek, branchemanager van VSB zijn medewerking verleende. De podcast kan hier worden beluisterd:

Lees verder
Nieuws

Met veel plezier kan worden teruggekeken op een succesvolle Algemene Ledenvergadering. In aanwezigheid van leden, donateurs en erkende-opleiders werden de onder meer de verenigingszaken behandeld, terugkoppeling gegeven over de ontwikkelingen in de verschillende secties en de nieuwe erkende VSB-opleider Megasafe voorgesteld. Daarnaast werden de resultaten van de communicatie-activiteiten gepresenteerd en de nieuwe VSB Fotochallenge aangekondigd. …

Lees verder
Nieuws

In de meest recente versie van de Bewust veilig krant wordt uitgebreid aandacht besteed aan de nieuwe regels rondom rol- en kamersteigers. Eind vorige jaar besteedde VSB al veel aandacht aan de nieuwe rolsteigernorm EN 1004 die en het nieuwe A-blad Rolsteigers. De veranderingen die deze invoering met zich meebrengt voor eindgebruikers werden door VSB …

Lees verder
Nieuws

Met ingang van 1 maart zal het VSB-secretariaat haar intrek nemen in een nieuw pand in het oosten van Veenendaal. een nieuw onderkomen. Ook Aannemersfederatie Nederland, waar VSB bij aangesloten is en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) verhuizen mee. Het nieuwe adres van VSB is per 1 maart 2022 De Smalle Zijde 20a 3903 LP …

Lees verder