Nieuws

Met veel plezier kan worden teruggekeken op een succesvolle Algemene Ledenvergadering. In aanwezigheid van leden, donateurs en erkende-opleiders werden de onder meer de verenigingszaken behandeld, terugkoppeling gegeven over de ontwikkelingen in de verschillende secties en de nieuwe erkende VSB-opleider Megasafe voorgesteld. Daarnaast werden de resultaten van de communicatie-activiteiten gepresenteerd en de nieuwe VSB Fotochallenge aangekondigd. …

Lees verder
Nieuws

In de meest recente versie van de Bewust veilig krant wordt uitgebreid aandacht besteed aan de nieuwe regels rondom rol- en kamersteigers. Eind vorige jaar besteedde VSB al veel aandacht aan de nieuwe rolsteigernorm EN 1004 die en het nieuwe A-blad Rolsteigers. De veranderingen die deze invoering met zich meebrengt voor eindgebruikers werden door VSB …

Lees verder
Nieuws

Met ingang van 1 maart zal het VSB-secretariaat haar intrek nemen in een nieuw pand in het oosten van Veenendaal. een nieuw onderkomen. Ook Aannemersfederatie Nederland, waar VSB bij aangesloten is en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) verhuizen mee. Het nieuwe adres van VSB is per 1 maart 2022 De Smalle Zijde 20a 3903 LP …

Lees verder
Nieuws

Nederland is weer open. In 3 stappen is Nederland weer opengegaan. De laatste stap is vandaag, vrijdag 25 februari, gezet. Ondanks de versoepelingen blijft het wel uitkijken dat het virus niet sneller rondwaart dan nodig is. Het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ biedt hiervoor voldoende handvatten. De 1,5 meter afstand is geen verplichte maatregel meer, maar …

Lees verder
Nieuws

De Nederlandse Arbeidsinspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft in het Jaarplan 2022 in de sector bouw & infra vooral te focussen op veilig en gezond werk én verantwoord opdrachtgeverschap. In het Jaarplan wordt een weergave en de prioriteiten gegeven van de inspectiedienst. Per 1 januari 2022 heeft de Inspectie SZW weer een nieuwe …

Lees verder
Nieuws

Nederland staat voor een grote woningbouwopgave. In minder dan 10 jaar tijd moeten ruim 950.000 woningen worden gerealiseerd. Dat vereist veel van de bouwsector. Leden van de VSB zetten zich daarbij in om de sector zoveel mogelijk te ontzorgen én bij te dragen aan een veilige werkomgeving. Neem HTI Steigerbouw, dat zich recent aansloot bij …

Lees verder
Nieuws

In het meest recente nummer van Betoniek is een interview opgenomen met VSB-branchemanager Gerard Westenbroek. Kerntaak van VSB is het waarborgen van veiligheid. Daar is inmiddels een omvangrijke structuur voor op poten gezet, met richtlijnen, een waarborgregeling, een stichting en enkele erkende opleiders. “Veilig werken op hoogte, dat is waar onze leden dag in dag …

Lees verder
Nieuws

De sectie Betonbekistingbedrijven heeft het initiatief genomen om voor de Nederlandse markt een protocol te maken voor gegevensuitwisseling voor tijdelijke constructies binnen de BIM methode. De vereniging verwacht het BIM-protocol binnen afzienbare tijd te hebben afgerond. Naar verwachting zal het BIM-protocol voor tijdelijke constructies ook door andere secties van de VSB worden ondersteund. Achtergrond In …

Lees verder
Nieuws

Wellicht heeft u er al over gehoord of gelezen: de nieuwe rolsteigernorm EN 1004 die dit jaar is ingevoerd en eind dit jaar van kracht wordt. In het verlengde daarvan verschijnt binnenkort het nieuwe A-blad Rolsteigers. Wat verandert er voor eindgebruikers? VSB zette alle punten voor u op rij en bracht ze samen in een …

Lees verder