Nieuws

Op 29 maart a.s. wordt de Bewust Veilig dag georganiseerd. Dit jaar is het motto Bewust Bezig = Bewust Veilig. Iedereen weet wel dat veilig werken essentieel is. Dat er desondanks af en toe iets misgaat en er nog altijd ongelukken gebeuren, komt doordat we niet elk moment bewust bezig zijn met veiligheid. Dit jaar …

Lees verder
Nieuws

We gaan even terug naar 2010 – naar 19 augustus om precies te zijn. De dag waarop Holland Platforms 12 ½ jaar geleden het licht ziet. Sindsdien is het bedrijf uitgegroeid tot een voorname speler op de Nederlandse markt. Met Frank Berends kijken we terug op die jaren. Professionele aanpak Frank Berends is oprichter en …

Lees verder
Nieuws

Voor vakmensen die (een deel van) hun werk op hoogte verrichten, zoals schilders, onderhoudsmedewerkers, e.d., is veiligheid topprioriteit.  Die veiligheid staat of valt met de veiligheid van het arbeidsmiddel waarop zij werken. VSB waarschuwt voor het bewust of onbewust leveren van incomplete rolsteigers door sommige handelaren waardoor de volledigheid hiervan nogal eens tekortschiet met (levens)gevaarlijke …

Lees verder
Nieuws

Ruud van Doorn, voorheen onder andere CEO bij één van de VSB-leden, is voorzitter geworden van de sectie Steigerbedrijven van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB). Ruud van Doorn neemt de voorzittershamer van de sectie over van Arjan de Velde. Hij treedt daarmee tevens toe tot het Algemeen Bestuur van de VSB, dat …

Lees verder
Nieuws

Ondanks dat de wet al enkele keren is uitgesteld is het belangrijk dat je leden weten wat de Omgevingswet voor hen gaat betekenen. De invoering van de nieuwe Omgevingswet vindt naar verwachting plaats op 1 juli 2023. Het ministerie van BZK, MKB-Nederland/VNO-NCW en IVBB bieden ondersteuning om leden voor te bereiden op de Omgevingswet. Denk …

Lees verder
Nieuws

De uitstapvoorziening voor een hangbrug is een accessoire, dat kan worden toegevoegd aan een bestaande hangbrug om op een veilige manier toegang te bieden door over te stappen vanuit de hangbrug op (bijvoorbeeld) een galerij of balkon. De Commissie Hangbruginstallaties heeft een protocol ontwikkeld dat een richtlijn geeft aan alle betrokken partijen voor de veilige …

Lees verder
Nieuws

Megasafe (Ridderkerk) is door de VSB erkend als opleider voor de functies Monteur, 1e Monteur, Voorman en Inspecteur Steigerbouw. De erkenning vond plaats na toetsing door een onafhankelijke auditor en voordracht door het bestuur. Achtergrond Het (de)monteren van steigers is een specialisme, dat alleen door goed geschoolde en ervaren medewerkers wordt beheerst. Het is immers …

Lees verder
Nieuws

De nieuwste uitgave van Hoog & Breed is online. In het julinummer onder meer een terugblik op de Algemene Ledenvergadering,  het protocol voor de uitstapvoorziening voor hangbruggen, de update van de Richtlijn Steigers en een presentatie van de VSB Erkende Opleider Megasafe. Download de nieuwste versie van Hoog & Breed hier.

Lees verder
Nieuws

Vakbonden en werkgevers hebben maandag 13 juni een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de ruim 110.000 werknemers die vallen onder de cao Bouw & Infra. Als vakbondsleden en de achterban van de werkgevers akkoord gaan, wordt de hoogste loonsverhoging ooit in deze cao uitbetaald: 5%. Onderhandelingsresultaat cao Bouw & Infra 2023 Het zijn bijzondere tijden. De bouw- …

Lees verder