Nieuws

In de afgelopen periode heeft de Commissie Waarborgregeling van de VSB weer periodieke toetsingen afgerond bij aangesloten bedrijven op de zorg voor kwaliteit en veiligheid, de scholingsgraad van het personeel, de naleving van relevante richtlijnen en wet- en regelgeving, de toepassing van normen en de continuïteit van het bedrijf. Het betreft in dit geval de …

Lees verder
Nieuws

Op de website van de Stichting Veilig Werken Op Hoogte (SVWOH) is sinds 18 juni jl. een nieuwe tool online waarmee Aspirant-Hulpmonteurs kunnen worden geregistreerd en hun registratie kan worden gecontroleerd. De tool is in meerdere talen beschikbaar. Uit oogpunt van controleerbaarheid, is registratie alleen mogelijk met een geldig Nederlands VCA-certificaat. Werkgevers, werknemers, afnemers en …

Lees verder
Nieuws

Tijdens de voorjaarsvergadering van de VSB heeft Jan Remmits de voorzittershamer van de sectie Betonbekistingbedrijven overgenomen van René van Zutven. Het sectiebestuur bestaat daarmee naast Jan Remmits (Safe/Safe Montage)  uit Peter Kraaijeveld (Hendriks Groep), Jan Thomassen (NOE-Bekistingtechniek) en René van Zutven (PERI). Bij de sectie Steigerbedrijven werd Gijs Buijs door de leden verzocht de functie …

Lees verder
Nieuws

De website van de Vereniging voor Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) is geheel vernieuwd. De nieuwe verenigingssite (www.vsbnetwerk.nl) werd tijdens de Algemene Ledenvergadering op 31 mei officieel gelanceerd. De website is niet alleen dé zoekplaats voor specialisten voor arbeidsmiddelen voor het veilig werken op hoogte maar ook hét centrale informatiepunt op dit gebied. Netwerk op …

Lees verder
Nieuws

Met ruim 1,5 miljoen gediplomeerde professionals en 15.000 gecertificeerde bedrijven is VCA al meer dan 25 jaar dé standaard in veilig, gezond en duurzaam werken. Begin april is de nieuwe VCA-versie gepubliceerd. VCA 2017/6.0 stelt veiligheid nog meer centraal, bevat verbeteringen op het gebied van de werkplek en veilig gedrag en zorgt voor meer duidelijkheid …

Lees verder
Nieuws

Op 25 mei a.s. wordt de Algemene Verordening Gegevensverwerking van kracht.  Dit artikel bevat buiten de informatie en downloads ook een aantal links naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens met een AVG regelhulp en een 10 stappenplan. Daarnaast kan hier de AVG-presentatie worden gedownload die tijdens de VSB-najaarsvergadering werd gehouden door FME advocaat, Mr. René …

Lees verder
Nieuws

Door de komst van de Richtlijn Steigers en de introductie van de nieuwe scholingsstructuur voor de steigerbouw, is de verdergaande upgrading van het vakgebied een feit. Met de aangesloten gespecialiseerde montagebedrijven en de gespecialiseerd uitzendorganisaties voorop is fors geïnvesteerd in scholing en certificering/diplomering van het steigerpersoneel. Het sectorplan voor de Steigerbouw heeft het mogelijk gemaakt …

Lees verder
Nieuws

Naast de brochure over de opbouwmethode voor rolsteigers heeft de commissie Ladders, trappen en rolsteigers nu ook een flyer uitgebracht heeft die betrekking heeft op ladders en trappen. De flyer geeft antwoord op de vraag wat de veranderingen zijn in de regelgeving rond ladders en trappen. Hierover is de afgelopen periode veel gepubliceerd door verschillende …

Lees verder
Nieuws

Rondom de nieuwe opbouwmethode die sinds 1 januari jl. van kracht is, heeft de VSB een nieuwe brochure samengesteld. Hierin wordt het nieuwe, veiligere opbouwen van rolsteigers per systeem gepresenteerd. De nieuwe brochure, die ook door ISZW  wordt gehanteerd,  kan hier op de website worden gedownload.

Lees verder